Cura Pro

Filosofie & Visie

Wij zijn een jong team, bestaande uit osteopaten en kinesisten, gespecialiseerd in de musculoskeletale therapie en de pre- en postnatale begeleiding van zowel mama, als baby. In deze praktijk trachten we op korte termijn het herstelproces zo goed mogelijk te stimuleren en faciliteren. Op lange termijn wensen we dit effect te behouden door complementair te werken en hands-on technieken (osteopathie en manuele therapie) aan te vullen met hands-off technieken (actieve revalidatie en aanpassingen levensstijl). Daarnaast zullen we de klachten in een breder perspectief plaatsen en het lichaam ook in zijn geheel bekijken.

Elke patiënt is specifiek en uniek. De eerste behandeling zal dan ook bestaan uit een grondig klinisch onderzoek waarbij alle verdere informatie van de patiënt (RX, bloedonderzoeken, operaties, trauma’s, andere reeds bestaande behandelingen…) in acht wordt genomen.

De levensstijl van de patiënt, de voedingsgewoontes, het ziekte-inzicht en de percepties omtrent de klachten en de motivatie van de patiënt zijn mede bepalend voor een goede prognose van de behandeling.